AN NINH VÀ BẢO MẬT

Mục đích của chính sách bảo mật

Việc thực hành tiếp nhận và phổ biến thông tin cho các trang web được sử dụng bởi những người chơi của Bitcoin Ecosystem 2013. Sử dụng các trang web, nội dung của nó và bất kỳ các ứng dụng có sẵn những dịch vụ được cung cấp.

Sử dụng thông tin cá nhân

Khi bạn đăng ký một tài khoản với FUNCASINO, sử dụng dịch vụ casino qua internet, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân cho casino. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật một cách cẩn thận, ngoài các Điều khoản và Điều kiện:

Khi bạn đăng ký một tài khoản game trong FUNCASINO, một yêu cầu được gửi để có được câu trả lời cho câu hỏi từ FUNCASINO, thông tin cá nhân của bạn có thể bao gồm: tên của bạn, địa chỉ email, địa chỉ nhà, số điện thoại, địa chỉ ví Bitcoin, ngày tháng năm sinh và \ hoặc khác thông tin cần thiết.

Ngoài ra, FUNCASINO tự động ghi lại địa chỉ IP của bạn để truy cập vào các trang web.

Tất cả dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp được sử dụng cho những điều sau đây: